Chính Sách Bảo Mật

Trang web của Andy Group thuộc sở hữu của Chính Sách Bảo Mật, đây là người quản lý dữ liệu của thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã áp dụng Chính Sách Bảo Mật này, quy định cách chúng tôi xử lý thông tin được thu thập bởi Andy Group, đồng thời cung cấp lý do tại sao chúng tôi phải thu thập một số thông tin cá nhân về bạn. Do đó, bạn cần đọc Chính Sách Bảo Mật này trước khi sử dụng trang web của Andy Group.

Chúng tôi chăm sóc thông tin cá nhân của bạn và cam kết đảm bảo tính bảo mật và tín dụng của nó.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập:

Khi bạn truy cập Andy Group, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm cụ thể bạn xem, nguồn web hoặc từ khóa tìm kiếm đã giới thiệu bạn đến trang web và cách bạn tương tác với trang web. Chúng tôi gọi thông tin này được thu thập tự động là "Thông Tin Thiết Bị". Hơn nữa, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn vào Họ, Tên, Địa chỉ, thông tin thanh toán, vv.) trong quá trình đăng ký để có thể thực hiện thoả thuận.

Tại sao chúng tôi xử lý thông tin của bạn?

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật thông tin khách hàng, và do đó, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu người dùng cần thiết tối thiểu, chỉ đến mức cần thiết để duy trì trang web. Thông tin được thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định trường hợp lạm dụng có thể xảy ra và xây dựng thông tin thống kê về việc sử dụng trang web. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách nào khác để xác định bất kỳ người sử dụng cụ thể nào trong hệ thống.

Bạn có thể truy cập trang web mà không nói với chúng tôi về bạn là ai hoặc không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể nhận diện bạn là một cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng của trang web hoặc bạn muốn nhận bản tin của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin khác bằng cách điền vào một biểu mẫu, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email, tên, họ, thành phố cư trú, tổ chức, số điện thoại. Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng sau đó bạn có thể không thể tận dụng một số tính năng của trang web. Ví dụ, bạn sẽ không thể nhận được bản tin của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi từ trang web. Người dùng không chắc chắn về thông tin nào là bắt buộc có thể liên hệ với chúng tôi qua doanlovemoney@gmail.com.

Quyền của bạn:

Nếu bạn là một người cư trú ở châu Âu, bạn có những quyền sau đây liên quan đến thông tin cá nhân của bạn:

  • Quyền được thông báo.

  • Quyền truy cập.

  • Quyền sửa đổi.

  • Quyền xóa.

  • Quyền hạn chế xử lý.

  • Quyền di chuyển dữ liệu.

  • Quyền phản đối.

  • Quyền liên quan đến quyết định tự động và tạo hồ sơ.

Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

Ngoài ra, nếu bạn là người cư trú ở châu Âu, chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn để thực hiện các hợp đồng chúng tôi có thể có với bạn (ví dụ, nếu bạn đặt hàng qua trang web), hoặc để theo đuổi các lợi ích kinh doanh hợp lệ của chúng tôi được liệt kê ở trên. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng thông tin của bạn có thể được chuyển đi ngoài châu Âu, bao gồm Canada và Hoa Kỳ


Liên kết đến trang web khác:

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web khác không phải do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những trang web khác hoặc thực hành bảo mật của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn chú ý khi rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc những tuyên bố quyền riêng tư của từng trang web có thể thu thập thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp trên máy chủ máy tính trong môi trường kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp an toàn hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý để bảo vệ khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong sự kiểm soát và quản lý của chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương tiện truyền dữ liệu nào qua Internet hoặc mạng không dây có thể đảm bảo 100%.

Tiết lộ pháp lý:

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận được nếu được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp, chẳng hạn như để tuân thủ một lệnh trả lời đơn hoặc quy trình pháp lý tương tự, và khi chúng tôi tin rằng một cách chân thành rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ an toàn của bạn hoặc an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ.

Thông tin liên hệ:

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính Sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin Cá nhân của bạn, bạn có thể gửi email đến địa chỉ andygroupvn@gmail.com.